Erittäin tumma paahto

Erittäin tumma paahto

Crescendo - Kokonaiset Pavut
Crescendo - Kokonaiset Pavut
Crescendo kahvipavut 400g

Paahtoaste 5

€5,39
Crescendo kahvipavut - 8 kpl - Kokonaiset Pavut
Crescendo kahvipavut - Kokonaiset Pavut
Crescendo kahvipavut - 8 x 400g

Paahtoaste 5

€43,45
Crescendo - Suodatinkahvi
Crescendo - Suodatinkahvi
Crescendo 500g

Paahtoaste 5

€5,95
Espresso kahvipavut 1kg - 4 kpl - Kokonaiset Pavut
Espresso kahvipavut 1kg - Kokonaiset Pavut
Espresso kahvipavut - 4 x 1kg

Paahtoaste 5

€57,45
Espresso kahvipavut 1kg - Kokonaiset Pavut
Espresso kahvipavut 1kg - Kokonaiset Pavut
Espresso kahvipavut 1kg

Paahtoaste 5

€15,90
Crescendo - 12 kpl - Suodatinkahvi
Crescendo - Suodatinkahvi
Crescendo - 12 x 500g

Paahtoaste 5

€69,00
Loppuunmyyty
Inferno 400g papukahvi Extra Dark - Kokonaiset Pavut
Inferno 400g papukahvi Extra Dark - Kokonaiset Pavut
Inferno 400g papukahvi Extra Dark

€5,95
Inferno 400g papukahvi Extra Dark x 8kpl - Coffee
Inferno 400g papukahvi Extra Dark x 8kpl

Paahtoaste 5

€43,45
Inferno Extra Dark Roast 450g - Suodatinkahvi
Inferno Extra Dark Roast 450g

Paahtoaste 5

€5,89
Inferno Extra Dark Roast 450g x 12kpl - Suodatinkahvi
Inferno Extra Dark Roast 450g x 12kpl

Paahtoaste 5

€69,00